aktuality


 • Data Day (14. december 2019)

  DataDay

 • Data Analytics Meetings

  Data analysis for cybersecurity and new challenges Ladislav Bačo from LIFARS will discuss the newest issues in the field of Cybersecurity. He will briefly explain both traditional and more unconventional…

 • Akreditácia nového študijného programu

  Študijný plán bakalárskeho študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia Študijný plán magisterského študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia Akreditácia študijného programu

 • Klub učiteľov informatiky

  Dňa 29. 10. 2019 (v utorok) v čase 13:30 – 16:50 sa uskutoční stretnutie Klubu učiteľov informatiky v učebni SA1C02 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Park Angelinum 9 v Košiciach. Témou…

 • Extrapolácie 2019

  Extrapolácie sú podujatím, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne,…

 • Registrácia Živé IT projekty

  Registrácia projektov

 • Konferencia ITAT 2019

  Ústav informatiky organizuje v dňoch 20.-24.septembra 2019 konferenciu ITAT 2019

 • Seminár Ústavu informatiky

  Aj v tomto akademickom roku sa konajú semináre Ústavu informatiky v stredu o 13:00. Program seminára

 • História pracovísk informatiky na UPJŠ

  Na základe spoločnej dohody rektorov Univerzity P. J. Šafárika a Vysokej školy technickej v Košiciach bolo 1. júna 1967 založené na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ Výpočtové stredisko s pôsobnosťou pre všetky…

 • Workshop kognitívnej neurovedy

  3. jún – 5. jún 2019 The 4th workshop on Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception poster