Špecializovaný seminár

Dátum Skupina OZD Skupina ODB- dáta Skupina ODB- bezpečnosť
1 24.09.2020 Úvodné stretnutie Úvodné stretnutie Vzťahy medzi pojmami udalosť, útok, incident, zraniteľnosť apod.
2 01.10.2020 Aktuálny stav riešenia: Jakub Džama, Lucia Hajduková, Patrik Rojek, Viktor Pristaš Tomáš Kekeňák – Minimalizácia neurónových sietí – orezávanie konvolučných filtrov

Ondrej Spišák – Kognitívna veda v informatike

Videozáznam zo seminára je zverejnený pre členov tejto skupiny v MS Teams. V prípade Vášho záujmu o prístup k záznamu prosím požiadajte o vstup do tímu vedúceho skupiny, prof. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

Metodológia spracovania podobných prác z oblasti bezpečnosti
3 08.10.2020 Praktický workshop Radovan Fuska – Určovanie autorstva textu

Lukáš Tkáčik – Speech recognition

Meetup.com: What is a Blockchain? What AI people should know about Blockchain?

Prezentácia spracovania akademických článkov: Amrichová, Marková, Vojtek
4 15.10.2020 Praktický workshop Tomáš Kekeňák – Orezávanie konvolučných filtrov: state of art výsledky

Antónia Matisová – Klasifikácia RTG difraktogramov pomocou strojového učenia

Prezentácia spracovania akademických článkov: Fortunová, Homola, Juhás
5 22.10.2020 Praktický workshop Viktória Štedlová – Humanoidný robot icub a jeho reprezentácia proprioceptívnych vstupov

Martina Hrehová – Spracovanie obrazu a rozpoznávanie objektov robotickým simulátorom iCub

Prezentácia spracovania akademických článkov: Kovaličová, Mohler, Šafranko
6 29.10.2020 Praktický workshop: Rojek, Hajduková Samuel Baran – Language Models and RNNs,  Matúš Paľo – Genetic Algorithms Praktický workshop
7 05.11.2020 Praktický workshop Samokontrolované učenie Workshop: Marková
8 12.11.2020 Projekt KAPSA Martina Hrehová: Data Preprocessing and Cleaning

Ondrej Spišák: Data Integration and Reduction

Workshop: Šafranko
9 19.11.2020 Praktický workshop Lukáš Tkáčik: Data Transformation

Samuel Baran: Outlier Detection

Guest lecture by

Simon Hunt (EC-Council)

10 26.11.2020 Radovan Fuska: Text mining

Viktória Štedlová: Neural Networks

Workshop: Amrichová, Kovaličová
11 03.12.2020 Matúš Paľo: Genetic algorithms

Tomáš Kekeňák: Data Mining Trends

Workshop: Vojtek, Mohler
12 10.12.2020 Rekapitulácia stavu bakalárskych a diplomových prác Workshop: Revický, Fortunová, Homola
13 17.12.2020 Rekapitulácia stavu bakalárskych a diplomových prác Workshop: Kováčová, Juhás