Špecializovaný seminár

Letný semester 2023/2024:

Aktuálne informácie o priebehu seminára v letnom semestri 2023/2024 je možné nájsť na stránke predmetu:

https://ics.science.upjs.sk/spec-sem/ 

Zimný semester 2021/2022  (pod tabuľkou aktuálneho semestra je prehľad tém seminárov v predchádzajúcich semestroch):

Dátum Skupina OZD Skupina ODB- dáta Skupina ODB- bezpečnosť
1 23.09.2021 Úvodné stretnutie Úvodné stretnutie Úvodné stretnutie.
2 30.09.2021 Prezentácia vybraných tém v oblasti umelej inteligencie Prezentácia vybraných tém v oblasti umelej inteligencie Metodológia spracovania záverečných prác z oblasti bezpečnosti
3 07.10.2021 Prehľad záverečných prác Denis Dehaty – Siete a grafy

Mária Vargová – Prehľadávanie grafov

Prezentácia spracovania akademických článkov
4 14.10.2021 Prehľad záverečných prác Prezentácia spracovania akademických článkov
5 21.10.2021 Dominik Džama – Geometric A-star Algorithm (článok)

Dominik Madzik – IoT based smart greenhouse (článok)

Bc. Stanislava Linková – Statické modely sietí

Bc. Jakub Nilabovič – Statické modely sietí

Prezentácia spracovania akademických článkov
6 28.10.2021 Martin Paľo – Guitar Tablature Generation Using Computer Vision (článok)

Dominik Dorčák – Exploratory Font Selection Using Crowdsourced
Attributes (článok)

Bc. Yevhenyi Nehrebetskyi – Dynamické modely sietí

Matej Lacko – Detekcia komunít v sieťach

Praktický workshop
7 04.11.2021 Michal Breškovič – Blender (technológia)

Zuzana Nadzamová – RB stromy (kapitola z knihy)

Bc. Pavel Lukačik – Spektrálne zhlukovanie

Bc. Laura Vištanová – Detekcia anomálií v sieťach

Workshop
8 11.11.2021 Matej Nižník – Parserové kombinátory (technológia)

Erik Žiak – An Intelligent Chatbot System Based on Entity Extraction Using RASA NLU and Neural Network (článok)

Metóda kombinovaných partícií hrán a vrcholov Workshop
9 18.11.2021 Erik Mesároš – DeepPavlov (technológia) Prezentácia vybraných tém z literatúry Workshop
10 25.11.2021 Rekapitulácia stavu bakalárskych a diplomových prác Rekapitulácia stavu bakalárskych a diplomových prác Workshop
11 02.12.2021 Rekapitulácia stavu bakalárskych a diplomových prác Rekapitulácia stavu bakalárskych a diplomových prác Workshop
12 09.12.2021 Rekapitulácia stavu bakalárskych a diplomových prác Rekapitulácia stavu bakalárskych a diplomových prác Workshop
13 16.12.2021 Rekapitulácia stavu bakalárskych a diplomových prác Rekapitulácia stavu bakalárskych a diplomových prác Workshop

Letný semester 2020/2021:

Dátum Skupina OZD Skupina ODB (dáta) Skupina ODB (bezpečnosť)
1 18.02.2021 Úvodné stretnutie
Autonómne vozidlá, inteligentné stroje
Úvodné stretnutie
Autonómne vozidlá, inteligentné stroje
Úvodné stretnutie – krátka prezentácia stavu záverečných prác
2 25.02.2021 Aktuálny stav riešenia

Videozáznam zo seminára je zverejnený pre členov tejto skupiny v MS Teams. V prípade Vášho záujmu o prístup k záznamu prosím požiadajte o vstup do tímu vedúceho skupiny, RNDr. Petra Gurského, PhD.

Lukáš Tkáčik: Rozpoznávanie reči

Bc. Yevhenii Nehrebetskii: Samokontrolované učenie a počítačové videnie

Videozáznam zo seminára je zverejnený pre členov tejto skupiny v MS Teams. V prípade Vášho záujmu o prístup k záznamu prosím požiadajte o vstup do tímu vedúceho skupiny, prof. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

Prezentácia  záverečných prác – MSc. Terézia Mézešová, RNDr. Tomáš Bajtoš

Videozáznam zo seminára je zverejnený pre členov tejto skupiny v MS Teams. V prípade Vášho záujmu o prístup k záznamu prosím požiadajte o vstup do tímu vedúceho skupiny, RNDr. JUDr. Pavla Sokola, PhD.

3 04.03.2021 Praktický workshop – projekt KAPSA, navigácia, AIS a Internet vecí Bc. Pavel Lukačik: Predikcia nákladov zdravotnej starostlivosti

Matúš Paľo:
Genetické algoritmy 

Prezentácia  záverečných prác – Miroslav Vojtek, Eva Marková
4 11.03.2021 Praktický workshop – projekt KAPSA, navigácia, AIS a Internet vecí Bc. Jakub Nilabovič
Použitie neurónových sietí v oblasti počítačového videniaMartina Hrehová
Robotický simulátor iCube – Yolo neurónová sieť
Prezentácia  záverečných prác – Katarína Amrichová, Matúš Revický
5 18.03.2021 Praktický workshop – projekt KAPSA, navigácia, AIS a Internet vecí Bc. Stanislava Linková
Adaptácia v lokalizácii sluchuViktória Štedlová
Robotický simulátor iCube
Prezentácia  záverečných prác – Kristína Kováčová, Michal Šafranko
25.03.2021 Praktický workshop – projekt KAPSA, navigácia, AIS a Internet vecí Bc. Laura Vištanová Detekcia anomálií v časových radoch Internetu vecí
Prezentácia vybraných tém v oblasti neurónových sietí
Prezentácia  záverečných prác – Vladimír Homola, Jakub Mohler
7 01.04.2021 Praktický workshop – projekt KAPSA, navigácia, AIS a Internet vecí Prezentácia vybraných tém v oblasti neurónových sietí Prezentácia  záverečných prác – Jana Kovaličová, Katarína Regeciová
8 08.04.2021 Praktický workshop – projekt KAPSA, navigácia, AIS a Internet vecí Prezentácia vybraných tém v oblasti neurónových sietí Prezentácia  záverečných prác – Diana Fortunová, Peter Juhas
9 15.04.2021 Praktický workshop – projekt KAPSA, navigácia, AIS a Internet vecí Matúš Paľo, Martina Hrehová – aktuálny stav prác Prezentácie k Študentskej vedeckej konferencii
10 22.04.2021 Praktický workshop – projekt KAPSA, navigácia, AIS a Internet vecí Vybrané témy z neurónových sietí Progres záverečných prác
11 29.04.2021 Praktický workshop – projekt KAPSA, navigácia, AIS a Internet vecí Viktória Štedlová, Lukáš Tkáčik – aktuálny stav prác Progres záverečných prác
12 06.05.2021 Praktický workshop – projekt KAPSA, navigácia, AIS a Internet vecí Bc. Jakub Nilabovič, Bc. Stanislava Linková – aktuálny stav prác Progres záverečných prác
13 13.05.2021 Praktický workshop – projekt KAPSA, navigácia, AIS a Internet vecí Bc. Pavel Lukačik, Bc. Yevhenii Nehrebetskyi, Bc. Laura Vištanová – aktuálny stav prác Progres záverečných prác

Zimný semester 2020/2021

Dátum Skupina OZD Skupina ODB- dáta Skupina ODB- bezpečnosť
1 24.09.2020 Úvodné stretnutie Úvodné stretnutie Vzťahy medzi pojmami udalosť, útok, incident, zraniteľnosť apod.
2 01.10.2020 Aktuálny stav riešenia: Jakub Džama, Lucia Hajduková, Patrik Rojek, Viktor Pristaš Tomáš Kekeňák – Minimalizácia neurónových sietí – orezávanie konvolučných filtrov

Ondrej Spišák – Kognitívna veda v informatike

Videozáznam zo seminára je zverejnený pre členov tejto skupiny v MS Teams. V prípade Vášho záujmu o prístup k záznamu prosím požiadajte o vstup do tímu vedúceho skupiny, prof. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

Metodológia spracovania podobných prác z oblasti bezpečnosti
3 08.10.2020 Praktický workshop Radovan Fuska – Určovanie autorstva textu

Lukáš Tkáčik – Speech recognition

Meetup.com: What is a Blockchain? What AI people should know about Blockchain?

Prezentácia spracovania akademických článkov: Amrichová, Marková, Vojtek
4 15.10.2020 Praktický workshop Tomáš Kekeňák – Orezávanie konvolučných filtrov: state of art výsledky

Antónia Matisová – Klasifikácia RTG difraktogramov pomocou strojového učenia

Prezentácia spracovania akademických článkov: Fortunová, Homola, Juhás
5 22.10.2020 Praktický workshop Viktória Štedlová – Humanoidný robot icub a jeho reprezentácia proprioceptívnych vstupov

Martina Hrehová – Spracovanie obrazu a rozpoznávanie objektov robotickým simulátorom iCub

Prezentácia spracovania akademických článkov: Kovaličová, Mohler, Šafranko
6 29.10.2020 Praktický workshop: Rojek, Hajduková Samuel Baran – Language Models and RNNs,  Matúš Paľo – Genetic Algorithms Praktický workshop
7 05.11.2020 Praktický workshop Samokontrolované učenie Workshop: Marková
8 12.11.2020 Projekt KAPSA Martina Hrehová: Data Preprocessing and Cleaning

Ondrej Spišák: Data Integration and Reduction

Workshop: Šafranko
9 19.11.2020 Praktický workshop Lukáš Tkáčik: Data Transformation

Samuel Baran: Outlier Detection

Guest lecture by

Simon Hunt (EC-Council)

10 26.11.2020 Radovan Fuska: Text mining

Viktória Štedlová: Neural Networks

Workshop: Amrichová, Kovaličová
11 03.12.2020 Matúš Paľo: Genetic algorithms

Tomáš Kekeňák: Data Mining Trends

Workshop: Vojtek, Mohler
12 10.12.2020 Rekapitulácia stavu bakalárskych a diplomových prác Workshop: Revický, Fortunová, Homola
13 17.12.2020 Rekapitulácia stavu bakalárskych a diplomových prác Workshop: Kováčová, Juhás