Zamestnanci

 

Profesori  
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. viliam.geffert@upjs.sk
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Prorektor UPJŠ v Košiciach pre informatizáciu a riadenie kvality
gabriel.semanisin@upjs.sk
prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. stanislav.krajci@upjs.sk
Docenti  
doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD. jozef.jirasek@upjs.sk
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. lubomir.snajder@upjs.sk
doc. RNDr. Csaba Török, CSc. csaba.torok@upjs.sk
doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD. ondrej.kridlo@upjs.sk
doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD. norbert.kopco@upjs.sk
doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. pavol.sokol@upjs.sk
Odborní asistenti  
RNDr. František Galčík, PhD. frantisek.galcik@upjs.sk
PaedDr. Ján Guniš, PhD. jan.gunis@upjs.sk
RNDr. Peter Gurský, PhD. peter.gursky@upjs.sk
RNDr. Tomáš Horváth, PhD. tomas.horvath@upjs.sk
RNDr. Ľubomír Antoni, PhD. lubomir.antoni@upjs.sk
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. rastislav.krivos-bellus@upjs.sk
RNDr. Juraj Šebej, PhD. juraj.sebej@upjs.sk
RNDr. Róbert Novotný, PhD. robert.novotny@upjs.sk 
RNDr. Miroslav Opiela, PhD. miroslav.opiela@student.upjs.sk
Mgr. Viktor Olejár viktor.olejar@upjs.sk
Doktorandi  
RNDr. Tomáš Bajtoš tomas.bajtos@student.upjs.sk
MSc Keerthi Kumar Doreswamy keerthi.kumar.doreswamy@student.upjs.sk
RNDr. Šimon Horvát simon.horvat@student.upjs.sk
Mgr. Eva Marková eva.markova@student.upjs.sk
Mgr. Viktor Pristaš viktor.pristas@student.upjs.sk
Mgr. Antónia Matisová antonia.matisova@student.upjs.sk
RNDr. Michaela Vočková michaela.vockova@student.upjs.sk
Ing. Peter Lokša, PhD. peter.loksa@student.upjs.sk
MSc. Terézia Mézešová terezia.mezesova@student.upjs.sk
Mgr. Dominika Pališínová dominika.palisinova@student.upjs.sk
Ing. Udbhav Singhal udbhav.singhal1@student.upjs.sk
Mgr. Ondrej Spišák ondrej.spisak@student.upjs.sk
Mgr. Zoltán Szoplák zoltan.szoplak@student.upjs.sk
Ing. Manohar Gowdru Shridhara  manohar.gowdru.shridhara@student.upjs.sk
Mgr. Richard Staňa richard.stana@student.upjs.sk
Mgr. Gabriela Vozáriková gabriela.vozarikova@student.upjs.sk
Mgr. Dávid Varga david.varga@student.upjs.sk
Výskumní pracovníci  
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. gabriela.andrejkova@upjs.sk
Ing. Peter Lokša, PhD. peter.loksa@upjs.sk
RNDr. PhDr. Peter Pisarčík peter.pisarcik@upjs.sk
RNDr. Danka Bruothová, PhD.  
Ing. Angelika Haneszová angelika.haneszova@upjs.sk
Administratívni zamestnanci  
Mgr. Silvia Gajdošová silvia.gajdosova@upjs.sk
Viera Mižáková viera.mizakova@upjs.sk