Vedenie ústavu

Riaditeľ ústavu:

Prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
tel.: +421 55 234 2588
E-mail: viliam.geffert(at)upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre vonkajšie vzťahy:

RNDr. Peter Gurský, PhD.
tel.: +421 55 234 2437
E-mail: peter.gursky(at)upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť:

RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
tel.: +421 55 234 2450
E-mail: ondrej.kridlo(at)upjs.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre pedagogickú činnosť:

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
tel.: +421 55 234 2444
E-mail: gabriela.andrejkova(at)upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre doktorandské štúdium:

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
tel.: +421 55 234 2436
E-mail: stanislav.krajci(at)upjs.sk

Tajomník ústavu:

RNDr. Peter Gurský, PhD.
tel.: +421 55 234 2437
E-mail: peter.gursky(at)upjs.sk