Vedenie ústavu

Riaditeľ ústavu:

doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
tel.: +421 55 234 2433
E-mail: ondrej.kridlo(at)upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre vonkajšie vzťahy:

RNDr. Juraj Šebej, PhD.
tel.: +421 55 234 2434
E-mail: juraj.sebej(at)upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť, rozvoj a doktorandské štúdium:

doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
tel.: +421 55 234 2425
E-mail: pavol.sokol(at)upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť:

RNDr. Peter Gurský, PhD.
tel.: +421 55 234 2437
E-mail: peter.gursky(at)upjs.sk