Projekt AI-BOOST (23. november 2023)

Umelá inteligencia pre lepšie príležitosti a vedecký pokrok smerom k dôveryhodnému a na človeka orientovanému digitálnemu prostrediu

AI-BOOST je projekt zameraný na realizáciu otvorených výziev financovaných EÚ, ktorý bude slúžiť ako referenčná hodnota pre európsku komunitu v oblasti umelej inteligencie (AI).

Celkovým cieľom projektu je vytvoriť a realizovať vysoko replikovateľné otvorené inovačné súťaže v oblasti umelej inteligencie, ktoré prilákajú výnimočné talenty z celej EÚ a pridružených krajín, aby sa dosiahol vedecký pokrok v hlavných oblastiach umelej inteligencie. Projekt podporí spoluprácu medzi kľúčovými zainteresovanými stranami v komunite AI s cieľom definovať atraktívne výzvy v oblasti AI s potenciálom viesť k dôveryhodným a na človeka orientovaným reálnym riešeniam.

Projektové konzorcium tvoria:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je do projektu zapojená prostredníctvom výskumných skupín z Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty a Katedry obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty, ktoré sa zaoberajú problematikou analýzy dát a umelej inteligencie a digitálneho práva. Lídrami tímov sú Gabriel SemanišinĽubomír Antoni a Regina Hučková.