Pre uchádzačov

Vykroč s nami na dva kroky
Programovanie, dátová analytika, strojové učenie, softvérové inžinierstvo, počítačová bezpečnosť či neurónové siete. Osvoj si základy a zvládneš akúkoľvek technológiu.

Dáme priestor tvojim nápadom. Ak máš ideu, podporíme ju. Vytváraj veci, o ktorých sa iným nesníva.

Používaj Laboratórium kybernetickej bezpečnosti, Laboratórium počítačového videnia s virtuálnou realitou, Laboratórium internetu vecí, Laboratórium inteligentných dátových analýz a ostatné pracoviská v našom vedeckom parku.

Ďalšie informácie o štúdiu a prijímacom konaní pre záujemcov o štúdium