Študijné programy

  • Jednoodborové denné štúdium Informatika (Bc., Mgr.) – denná forma
  • Jednoodborové denné štúdium Aplikovaná informatika (Bc.) – denná alebo externá forma
  • Medziodborové denné štúdium Analýza dát a umelá inteligencia (Bc., Mgr.)
  • Medziodborové (učiteľské) štúdium (Bc., Mgr.) Informatika + jeden predmet: matematika, fyzika, biológia, geografia, filozofia, psychológia, aplikovaná etika – denná forma
  • Doktorandské štúdium Informatika (PhD.)denná alebo externá forma
  • Rozširujúce štúdium informatiky

Študijné plány a ďalšie materiály na jednom mieste