First Lego League na Ústave informatiky (14.2.2024)

Dňa 14.2.2024 sa na pôde PF UPJŠ uskutočnia regionálne podujatia súťaže First Lego League FLL Slovensko určenej žiakom do 16 rokov. V sezóne MASTER PIECE je do turnaja Challenge prihlásených 10 tímov a na festival Explore 5 tímov. Viac informácií na stránke Ústavu informatiky https://ics.upjs.sk/fll/