Prezentácia výskumu

Dňa 11. novembra 2020 sme zorganizovali v rámci Týždňa vedy a techniky workshop
Analýza údajov od teórie k praxi,
na ktorom sme prezentovali vybrané oblasti a témy nášho výskumu. Účastníkom z radov firiem, akademického prostredia, študentom a širokej verejnosti ďakujeme za účasť.

Videozáznam z podujatia

Prezentácie z workshopu:

Ďalšie materiály:

Webové stránky laboratórií:
Laboratórium vnímania a neurokognície
Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Analýza rôznych typov údajov sa stala súčasťou systémov, ktoré denno-denne používame. V rámci workshopu sme ukázali niekoľko príkladov toho, ako je možné teoretické základy a princípy analýzy údajov použiť pri riešení praktických problémov. Ukázali sme napríklad ako predikovať bezpečnostnú útoky, alebo odporučiť vhodný produkt pri online predaji.