Oddelenie dátových vied a počítačovej bezpečnosti

Vedúci APÚ (Akademického pracoviska ústavu):

 • Prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Zamestnanci:

 • doc. RNDr. Csaba Törok, CSc.
 • doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.
 • doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
 • doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
 • RNDr. Peter Gurský, PhD.
 • RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
 • RNDr. PhDr. Peter Pisarčík

Doktorandi:

 • RNDr. Tomáš Bajtoš
 • MSC Keerthi Kumar Doreswamy
 • RNDr. Viliam Kačala
 • Ing. Peter Lokša
 • MSc. Terézia Mézešová
 • Mgr. Patrik Pekarčík
 • Mgr. Richard Staňa
 • Mgr. Gabriela Vozáriková