Kontakty

Ústav informatiky,
Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2440
tel.: +421 55 234 2441
email: ui@upjs.sk

Riaditeľ ústavu:
doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.

Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť, rozvoj a doktorandské štúdium:
doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť:
RNDr. Peter Gurský, PhD.

Zástupca riaditeľa pre vonkajšie vzťahy:
RNDr. Juraj Šebej, PhD.

Sekretariát:
Mgr. Silvia Gajdošová
Viera Mižáková