Ústav informatiky

Ústav informatiky,
Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2440
tel.: +421 55 234 2441
email: ui@upjs.sk

Riaditeľ ústavu:
Prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť:
RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť:
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Zástupca riaditeľa pre vonkajšie vzťahy:
RNDr. Peter Gurský, PhD.

Zástupca riaditeľa pre doktorandské štúdium
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

Tajomník ústavu:
RNDr. Peter Gurský, PhD.

Sekretariát:
Mgr. Silvia Gajdošová
Viera Mižáková