Podávanie prihlášok na krátkodobé študentské mobility (27. máj 2024)

Dňa 27.5.2024 boli zverejnené výzvy na podávanie prihlášok na krátkodobé študentské mobility – ZIP, mobility doktorandov a  krátkodobé zmiešané mobility pre I. a II. stupeň štúdia – do programových krajín pre obdobie 01.08.2024 – 31.07.2025:

AJ: https://www.upjs.sk/en/erasmus-call-2024-2025/

SJ: https://www.upjs.sk/erasmus-vyzvy-2024-2025/

Praktické informácie:

– krátkodobé mobility majú realizačný termín do 31.7.2025

– v prípade ZIP mobilít počet mobilít pre jednotlivé fakulty UPJŠ a pre ÚTVŠ nebude stanovený, v prípade krátkodobých mobilít počty mobilít sú obmedzené (PhD mobility – 1 študent z každého študijného programu, pričom mobilita sa realizuje buď ako štúdium alebo ako stáž / I. a II. stupeň zmiešaná mobilita – 8 -8 študentov z každej fakulty a 4 študenti z univerzitných pracovísk, pričom mobilita sa realizuje buď ako štúdium alebo ako stáž).

Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch*: Termín najskoršieho možného nástupu:
01. etapa 10.06.2024 01.08.2024
02. etapa 07.10.2024 21.10.2024
03. etapa 10.02.2025 24.02.2025
04. etapa 05.05.2025 19.05.2025

– krátkodobé mobility nie sú k dispozícii pre absolventov.