Erasmus

Ústav informatiky je zapojený do programu Erasmus+ už niekoľko rokov. Erasmus + je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia 2014 – 2020. Tento program poskytuje študentom príležitosť stráviť čas v zahraničí s cieľom zlepšiť si vedomosti, zručnosti a možnosti na trhu práce.

Zisti viac o Erasmus+ mobilitách

Pre študentov, ktorí prichádzajú na našu univerzite, ponúka Ústav informatiky možnosť absolvovať rôzne predmety v anglickom jazyku:

Zoznam predmetov pre Erasmus študentov 

Informačné listy predmetov pre Erasmus študentov

Katalóg možností mobilít pre študentky a študentov:
https://intranet.upjs.sk/op/op.Public.php?documentid=8779

 

Koordinátor Erasmus aktivít:
doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
csaba.torok@upjs.sk
+421 55 234 2443