Oddelenie teoretickej informatiky

Vedúci APÚ (Akademického pracoviska ústavu):

  • prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

Zamestnanci:

  • doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
  • RNDr. Juraj Šebej, PhD.
  • Mgr. Alexander Szabari, PhD.