Oddelenie znalostných vied a didaktiky informatiky

Vedúci APÚ (Akademického pracoviska ústavu):

  • prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

Zamestnanci:

  • doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
  • doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
  • RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.
  • RNDr. Miroslav Opiela
  • PaedDr. Ján Guniš, PhD.
  • Ing. Zuzana Tkáčová, Ing.Paed.IGIP
  • Ing. Angelika Hanesz

Doktorandi:

  • Mgr. Šimon Horvát
  • Mgr. Michaela Linková