Veda a výskum

Zamestnanci Ústavu informatiku sa podieľajú na riešení viacerých domácich a zahraničných projektov. Výsledky sú prezentované na Seminári Ústavu informatiky, na domácich a zahraničných konferenciách, vo vedeckých časopisoch.

Výskumné tímy

Riešené projekty

Vybrané publikácie v karentovaných časopisoch