Informatický krúžok (26.10.2023 a 2.11.2023)

Informatický krúžok každoročne na Ústave informatiky PF UPJŠ začína inštruktážou k úlohám domáceho kola Olympiády v informatike (OI). Tento rok sa stretneme prezenčne vo štvrtky od 15:00 v miestnosti SJSP18 – 26.10.2023 k úlohám kategórie A, a o týždeň neskôr 02.11.2023 k úlohám kategórie B.

 

Tento krúžok je určený pre žiakov stredných škôl a 9. ročníka základnej školy so záujmom o účasť v informatických súťažiach (najmä) OI a PALMA, teda so zameraním na algoritmy a programovanie.

 

Návodnými úlohami bude sprevádzať nový predseda Slovenskej komisie Olympiády v informatike RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.