aktuality


 • Osemnásty ročník programátorskej súťaže v rámci ŠVK (19. apríl 2023)

  Termíny Súťaž sa bude konať 19.4.2022 od 13:15 v počítačovej miestnosti SA1C03: https://palma.strom.sk/SVK2023/ Informácie pre študentov PF UPJŠ Pre zaradenie do súťaže je potrebné sa zaregistrovať do systému a prihlásiť (aktivovať) do súťaže…

 • Štúdium v rámci programu Erasmus+ (12. február 2023)

  Vyhlásenie výberového konania na mobilitu Študenti štúdium – stáž v rámci programu Erasmus+ KA103 na akad.rok 2023/2024 Fakulta/Odbor: Ústav Informatiky, PF UPJŠ v Košiciach Akademický rok: 2023/2024 Ústavný koordinátor: doc.…

 • Tím z Ústavu informatiky víťazom Živých IT projektov 2023

  Tím z Ústavu informatiky v zložení Ivanov Stanislav, Fetkovych Oleksandr, Kuchtová Martina, Džama Dominik, Kurimský František získal 1. miesto v Živých IT projektoch za projekt Application for identifying melanoma in images pod…

 • Regionálne kolo First Lego League (1. február 2023)

  Na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa pod záštitou dekana uskutoční regionálne kolo ďalšieho ročníka súťaže First Lego League určenej žiakom do 16 rokov. Do turnaja Challenge je prihlásených 10 tímov a na…

 • Slávnostné vyhodnotenie medzinárodných olympiád a postupových súťaží spojené s prijatím u pani prezidentky (Dr. Krivoš-Belluš, 13. december 2022)

  Olympiáda v informatike (OI) je súťaž pre stredoškolákov majúca dve kategórie – A a B. V kategórii A (náročnejšej, určenej pre žiakov posledných dvoch ročníkov strednej školy) sa po domácom, krajskom…

 • Stredoeurópske kolo CERC (28.november 2022)

  V dňoch 25.-27.11.2022 sa na pôde Fakulty informatiky Univerzity v Ľubľane (Slovinsko) uskutočnilo regionálne – stredoeurópske kolo CERC súťaže ICPC (International Collegiate Programming Contest). Našu univerzitu reprezentoval jeden trojčlenný tím, ktorý v konkurencii 56 tímov…

 • Informatický krúžok (2. november 2022)

  Informatický krúžok každoročne na Ústave informatiky PF UPJŠ začína inštruktážou k úlohám domáceho kola Olympiády v informatike (OI). Tento rok sa stretneme prezenčne v stredy od 14:30 v miestnosti SJSP20 – 26.10.2022 k úlohám kategórie A,…

 • Programátorská súťaž ACM ICPC (registrácia do 27.10.2022)

  Po dvoch COVID-ových zimných semestroch je tu opäť možnosť zapojiť sa do programátorskej súťaže ACM ICPC. Súťažia v nej trojčlenné tímy zložené z vysokoškolákov študujúcich na jednej univerzite na princípe rýchlostného programovania. Súťažný…

 • Nové publikácie v časopisoch na Ústave informatiky v roku 2022

  Predstavujeme nové publikácie zamestnancov Ústavu informatiky v roku 2022 v zahraničných karentovaných časopisoch: KRÍDLO, Ondrej – OJEDA-ACIEGO, Manuel: Classifying adjoint pairs and adjoint triples in an Atanassov L-fuzzy framework. In:…

 • Kreativita, zodpovednosť a podnikanie (13. september 2022)

  Aj v tomto semestri je možné prihlásiť sa na blokovú výučbu predmetu ÚINF/KZP/21 (Kreativita, zodpovednosť a podnikanie) v rámci medzinárodného projektu „InnoChange: Driving Change and Capacity Building Towards Innovative, Entrepreneurial Universities“ https://innochangeproject.eu/. Tento…