aktuality


 • Domáce kolá súťaže PALMA (14. marec 2024)

  Prvé domáce kolo dvadsiatej prvej sezóny súťaže PALMA v školskom roku 2023/2024 sa uskutoční 14. marca 2024 od 15:00 do 18:00 (druhé 16. apríla). Súťaž Programovanie, ALgoritmy a MAtematika (PALMA)…

 • Dátová analytika v prostredí MATLAB (13.2.2024)

  Pozývame Vás na prednášku: Dátová analytika v prostredí MATLAB Termín:  13.2.2024,  od 14:00 – 16:00 h Miesto: Študovňa A. Merici, PA9 https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/events/matlab-roadshow-2024/  Anotácia: Spracovanie dát prináša niekoľko výziev. Dáta sa môžu nachádzať…

 • First Lego League na Ústave informatiky (14.2.2024)

  Dňa 14.2.2024 sa na pôde PF UPJŠ uskutočnia regionálne podujatia súťaže First Lego League FLL Slovensko určenej žiakom do 16 rokov. V sezóne MASTER PIECE je do turnaja Challenge prihlásených…

 • Projekt AI-BOOST (23. november 2023)

  Umelá inteligencia pre lepšie príležitosti a vedecký pokrok smerom k dôveryhodnému a na človeka orientovanému digitálnemu prostrediu AI-BOOST je projekt zameraný na realizáciu otvorených výziev financovaných EÚ, ktorý bude slúžiť ako…

 • CyberSecurity Day (11. november 2023)

  Dňa 11. novembra 2023 na Ústave informatiky uskutočnil ďalší Cybersecurity Day. Súčasťou podujatia boli: – zaujímavé prednášky od expertov z oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, – interaktívne workshopy na zlepšenie…

 • Projekt AI2SEP (13. november 2023)

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika začala 1. októbra 2023 realizovať projekt AI2SEP zameraný rozvoj kompetencií študentov v oblasti umelej inteligencie pri riešení environmentálnych výziev. Umelá inteligencia je v súčasnosti označovaná za hybnú…

 • Informatický krúžok (26.10.2023 a 2.11.2023)

  Informatický krúžok každoročne na Ústave informatiky PF UPJŠ začína inštruktážou k úlohám domáceho kola Olympiády v informatike (OI). Tento rok sa stretneme prezenčne vo štvrtky od 15:00 v miestnosti SJSP18 – 26.10.2023 k úlohám kategórie A, a…

 • Programátorská súťaž ACM ICPC (registrácia do 19.10.2023)

  Podarí sa zopakovať úspech z minulého roku, keď tím UPJŠ získal ocenenie „Majster  Slovenska“? Aj tento rok je tu možnosť zapojiť sa do programátorskej súťaže ACM ICPC. Súťažia v nej trojčlenné…

 • Nová publikácia v časopise Journal of the Acoustical Society of America (11. 10. 2023)

  Docentka Gabriela Andrejková, docent Norbert Kopčo (obaja z Ústavu informatiky) a docentka Virginia Best (z Boston University) publikovali nový článok s názvom: Timescales of adaptation to context in horizontal sound…

 • Katalóg možností pre študentské mobility (04.10.2023)

  Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ pripravil katalóg možností pre študentské mobility, ktorý je dostupný na stránke: SK: https://intranet.upjs.sk/op/op.Public.php?documentid=8779 EN: https://intranet.upjs.sk/op/op.Public.php?documentid=8778 V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na svojho Erasmus koordinátora: doc. RNDr.…