aktuality


 • Tím z Ústavu informatiky víťazom Živých IT projektov 2023

  Tím z Ústavu informatiky v zložení Ivanov Stanislav, Fetkovych Oleksandr, Kuchtová Martina, Džama Dominik, Kurimský František získal 1. miesto v Živých IT projektoch za projekt Application for identifying melanoma in images pod…

 • Regionálne kolo First Lego League (1. február 2023)

  Na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa pod záštitou dekana uskutoční regionálne kolo ďalšieho ročníka súťaže First Lego League určenej žiakom do 16 rokov. Do turnaja Challenge je prihlásených 10 tímov a na…

 • Slávnostné vyhodnotenie medzinárodných olympiád a postupových súťaží spojené s prijatím u pani prezidentky (Dr. Krivoš-Belluš, 13. december 2022)

  Olympiáda v informatike (OI) je súťaž pre stredoškolákov majúca dve kategórie – A a B. V kategórii A (náročnejšej, určenej pre žiakov posledných dvoch ročníkov strednej školy) sa po domácom, krajskom…

 • Stredoeurópske kolo CERC (28.november 2022)

  V dňoch 25.-27.11.2022 sa na pôde Fakulty informatiky Univerzity v Ľubľane (Slovinsko) uskutočnilo regionálne – stredoeurópske kolo CERC súťaže ICPC (International Collegiate Programming Contest). Našu univerzitu reprezentoval jeden trojčlenný tím, ktorý v konkurencii 56 tímov…

 • Informatický krúžok (2. november 2022)

  Informatický krúžok každoročne na Ústave informatiky PF UPJŠ začína inštruktážou k úlohám domáceho kola Olympiády v informatike (OI). Tento rok sa stretneme prezenčne v stredy od 14:30 v miestnosti SJSP20 – 26.10.2022 k úlohám kategórie A,…

 • Programátorská súťaž ACM ICPC (registrácia do 27.10.2022)

  Po dvoch COVID-ových zimných semestroch je tu opäť možnosť zapojiť sa do programátorskej súťaže ACM ICPC. Súťažia v nej trojčlenné tímy zložené z vysokoškolákov študujúcich na jednej univerzite na princípe rýchlostného programovania. Súťažný…

 • Nové publikácie v časopisoch na Ústave informatiky v roku 2022

  Predstavujeme nové publikácie zamestnancov Ústavu informatiky v roku 2022 v zahraničných karentovaných časopisoch: KRÍDLO, Ondrej – OJEDA-ACIEGO, Manuel: Classifying adjoint pairs and adjoint triples in an Atanassov L-fuzzy framework. In:…

 • Kreativita, zodpovednosť a podnikanie (13. september 2022)

  Aj v tomto semestri je možné prihlásiť sa na blokovú výučbu predmetu ÚINF/KZP/21 (Kreativita, zodpovednosť a podnikanie) v rámci medzinárodného projektu „InnoChange: Driving Change and Capacity Building Towards Innovative, Entrepreneurial Universities“ https://innochangeproject.eu/. Tento…

 • Stredoeurópska olympiáda v informatike (25. júl 2022)

  V dňoch 25.7.2022 až 30.7.2022 sa vo Varaždine (Chorvátsko) koná 29. ročník stredoeurópskej olympiády v informatike. Za Slovensko súťažia štyria žiaci stredných škôl z najúspešnejších riešiteľov celoštátneho kola OI. Výpravu dopĺňa ako vedúci…

 • Slávnostné vyhodnotenie olympiády v informatike (Dr. Krivoš-Belluš, 22. apríl 2022)

  Dňa 22.4.2022 sa v priestoroch divadla Iuventy – inštitútu mládeže konalo slávnostné vyhodnotenie celoštátnych kôl (konaných online v marci) „jazykových“ olympiád – konkrétne teda olympiády v španielskom, nemeckom, anglickom a „programovacom jazyku“, t.j. olympiády…