Úvodná stránka

Vítame vás na stránkach predmetov SSBa, SSBb, SSDa a SSDb so spoločným názvom Špecializovaný seminár, ktorého hlavným cieľom je vzájomná podpora pri tvorbe záverečnej práce.

Seminár je rozdelený podľa oblasti, ktorej sa záverečná práca týka na 4 skupiny – Umelá inteligencia, Znalosti, Bezpečnosť a Teoretická informatika.

V skupine sa stretávajú tvorcovia bakalárskych aj diplomových prác spolu s učiteľmi a doktorandmi, ktorí sa danej oblasti venujú.