Prof. Semanišin spoluautorom novej publikácie v časopise Computational and Applied Mathematics (5. apríl 2022)

Prof. Semanišin publikoval v karentovanom časopise Computational and Applied Mathematics novú prácu s názvom:

Geodesic transversal problem for join and lexicographic product of graphs

Publikácia bola vydaná elektronicky dňa 5. apríla 2022.

Viac informácií nájdete v elektronickom vydaní článku:
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s40314-022-01834-1?sharing_token=OtSH99_O8BQ5qiwFOtLyMve4RwlQNchNByi7wbcMAY4RjvPHQrqvCibm2qWN_NaciEHnr80pPcOUiPq6qpF2hfnZuMlugxP98NpNZTj87XWhG0SHDTEJi0jPer3rrdDURoqHuWZvWgEuuA31cuDHZb0en3Wt9DlcivehL512rjg%3D