UPJŠ a Ústav informatiky sa stali partnerom EIT Digital (20. apríl 2022)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa stala externým partnerom EIT Digital a organizačne je začlenená do uzla so sídlom v Budapešti.

EIT Digital vznikol v roku 2010 ako jeden z prvých EIT KICs (Knowledge and Innovation Communities) a postupne sa stal najväčším digitálnym inovačným ekosystémom v Európe zameraným na digitálne podnikateľstvo, inovácie, podporu talentov a rozvoj digitálnych zručností.

Aktivity UPJŠ v rámci EIT Digital bude zastrešovať predovšetkým Ústav informatiky PF UPJŠ. Prvým realizovaným projektom je projekt InnoChange, ktorý úspešne ukončil prvú fázu projektu a získal finančné krytie na realizáciu 2. fázy.

Zoznam partnerov EIT Digital