Špecializovaný seminár k záverečným prácam (25. február 2021)

Dňa 25. februára 2021 o 13:30 sa v prostredí MS Teams uskutoční ďalšie stretnutie Špecializovaného seminára k záverečným prácam. Ďalšie informácie sú dostupné na stránke seminára:

https://ics.science.upjs.sk/specializovany-seminar-k-zaverecnej-praci-2/