Sympózium pre študentov Umelá inteligencia z pohľadu práva (16. apríl 2021)

Umelá inteligencia je fenoménom, ktorý vzbudzuje záujem nielen odborníkov na informačné technológie a prírodné vedy vo všeobecnosti, ale aj právnickej verejnosti.

16. apríla 2021 sa uskutoční Študentské sympózium na tému Umelá inteligencia z pohľadu práva, ktorého súčasťou budú aj vystúpenia študentov Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach s príspevkami na témy „Vybrané výpočtové metódy umelej inteligencie“ a „Umelá inteligencia a jej význam pri analýze textov, signálov alebo obrazu“.

Na podujatie je možné prihlásiť sa s aktívnym vystúpením do 1. marca 2021. Viac informácií o podujatí:

https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/umpaep/sass/