UPJŠ podpísalo MoU s Národným centrom pre kvantové technológie (31. marec 2022)

Rozvoj kvantovej komunikačnej infraštruktúry na Slovensku je nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie konkurencieschopnosti a bezpečnosti krajiny, ktorý je v súlade s iniciatívami Quantum Flagship a EuroQCI Európskej únie. Kvantová komunikačná infraštruktúra využije existujúce prepojenia optickými vláknami. Vybudujú sa kvantové komunikačné uzly, ktoré umožnia vytvoriť a kontrolovať kvantovo zabezpečenú komunikačnú vrstvu. Kvantová komunikačná vrstva umožňuje prenos šifrovacích kľúčov medzi používateľmi bez možnosti zachytenia prenášaných údajov. Vybudovanie kvantovej komunikačnej infraštruktúry je preto vecou kybernetickej bezpečnosti a dlhodobej ochrany citlivých digitálnych dát. Kvantová komunikačná infraštruktúra, kvantové počítače a kvantové senzory spoločne tvoria kvantové technológie a sú strategickými komponentmi budúceho kvantového priemyslu.

Zabezpečenie expertízy a finančných zdrojov potrebných na rozvoj kvantovej komunikačnej infraštruktúry koordinuje Národné centrum pre kvantové technológie, ktoré bolo založené spoločne Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vzniklo na koordinovanie kvantových aktivít na národnej i medzinárodnej úrovni s prioritami rozvoja výskumu, inovácií, vzdelávania a infraštruktúry v oblasti kvantových technológií. Pilotným strategickým infraštruktúrnym zámerom zaradeným v Pláne obnovy a odolnosti je vybudovanie nosnej výskumnej kvantovej komunikačnej siete s 12 kvantovými uzlami do roku 2027, ktorá umožní prenášanie šifrovacích kľúčov a bude súčasťou európskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry.

Aktivity UPJŠ v rámci konzorcia sú zastrešované najmä Ústavom fyzikálnych vied PF UPJŠ a Ústavom informatiky PF UPJŠ. Postupne by mali byť integrované do pripravovaného Centra kvantových a informačných technológií CNIC Košice.

Viac formácií: Národné centrum pre kvantové technológie QUTE.sk