Programátorská súťaž v rámci Študentskej vedeckej konferencie (21. apríl 2021)

Dňa 21. apríla 2021 o 14:00 sa uskutoční v rámci Študentskej vedeckej konferencie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach aj Programátorská súťaž.

Informácie o súťaži sú dostupné na adrese:

https://palma.strom.sk/SVK2021/