Uncategorized


 • Inštruktáž k Olympiáde v informatike (27. október 2021)

  V stredu, 27.10.2021 v čase 14:00-16:00 sa uskutoční Inštruktáž kdomácemu kolu Olympiády v informatike(OI) pre žiakov. Dlhoročne sa vKošiciach stretávali prezenčne žiaci z východoslovenského regiónu, tentorok sme v spolupráci s…

 • Nový predmet Kreativita, zodpovednosť a podnikanie (24. október 2021)

  Ústav informatiky sa zapojil do medzinárodného projektu „InnoChange:Driving Change and Capacity Building Towards Innovative, EntrepreneurialUniversities“ [https://innochangeproject.eu/]. Do projektu je zapojenýchďalších 5 partnerov z Maďarska, Rumunska, Veľkej Británie, Bulharska aEstónska. Jedným…

 • Prijatie RNDr. Rastislava Krivoša-Belluša, PhD. prezidentkou SR (18. október 2021)

  Úspešných riešiteľov predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorí na medzinárodných olympiádach v roku 2021 vybojovali pre Slovensko cenné medaily 18. 10. 2021 prijala v Prezidentskom paláci prezidentka Slovenskej republiky Zuzana…

 • Memorandum o porozumení Tachyum

  V pondelok 11. októbra 2021 podpísali Memorandum rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a CEO spoločnosti Tachyum s.r.o., Ing. Radoslav Danilák, PhD. Memorandum otvára pre UPJŠ cestu…

 • Špecializovaný seminár (21. október 2021)

  Dňa 21. októbra 2021 o 13:30 sa uskutočnia ďalšie stretnutia výskumných skupín v rámci Špecializovaného seminára. Ďalšie informácie sú dostupné na stránke seminára:

 • ERASMUS+ mobility (do 8. októbra 2021)

  Do 8. októbra 2021 prebieha druhé kolo výzvy na študentské mobility ERASMUS+ štúdium a stáž na ak. rok 2021/2022. Viac informácií: https://ics.upjs.sk/~antoni/vyzva_erasmus.pdf Pre záujemcov pošleme podrobnejšie informácie. Kontakt na koordinátora Erasmus+…

 • Programátorská súťaž v rámci Študentskej vedeckej konferencie (21. apríl 2021)

  Dňa 21. apríla 2021 o 14:00 sa uskutoční v rámci Študentskej vedeckej konferencie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach aj Programátorská súťaž. Informácie o súťaži sú dostupné na adrese: https://palma.strom.sk/SVK2021/

 • PALMA 2. kolo (20. apríl 2021)

  Dňa 20. apríla 2021 sa uskutoční druhé kolo súťaže PALMA. Viac informácií: https://palma.strom.sk/19D2/

 • Špecializovaný seminár k záverečným prácam (8. apríl 2021)

  Dňa 25. februára 2021 o 13:30 sa v prostredí MS Teams uskutoční ďalšie stretnutie Špecializovaného seminára k záverečným prácam. Ďalšie informácie sú dostupné na stránke seminára:

 • Podpísanie zmluvy o spolupráci s firmou instyle.ai

  V novembri 2020 podpísal Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Zmluvu o spolupráci s firmou instyle.ai.