Uncategorized


 • Domáce kolá súťaže PALMA (16. február 2023)

  Súťaž Programovanie, ALgoritmy a MAtematika (PALMA) je určená stredoškolákom (príp. mladším), 1-2 člennému tímu. Úlohy je možné riešiť v programovacích jazykoch C / C++ / Java / Pascal / Python3.…

 • Programátorská súťaž v rámci ŠVK (27. apríl 2022)

  27. apríla 2022 sa uskutoční Programátorská súťaž v rámci Študentskej vedeckej konferencie. Viac informácií o možnosti zúčastniť sa nájdete na adrese: https://palma.strom.sk/SVK2022/

 • Domáce kolá súťaže PALMA (15. február 2022)

  15. februára 2022 a 28. apríla 2022 sa uskutočnia domáce kolá súťaže PALMA. Viac informácií nájdete na stránke: https://palma.strom.sk/20D1/

 • Inštruktáž k Olympiáde v informatike (27. október 2021)

  Olympiáda v informatike (OI) je individuálna súťaž žiakov stredných škôl riešiacich úlohy z informatiky, ktoré svojou formuláciou motivujú žiakov k tvorivej činnosti. Vyhlasovateľom OI pre daný ročník je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v garancii…

 • Nový predmet Kreativita, zodpovednosť a podnikanie (24. október 2021)

  Ústav informatiky sa zapojil do medzinárodného projektu „InnoChange:Driving Change and Capacity Building Towards Innovative, EntrepreneurialUniversities“ [https://innochangeproject.eu/]. Do projektu je zapojenýchďalších 5 partnerov z Maďarska, Rumunska, Veľkej Británie, Bulharska aEstónska. Jedným…

 • Prijatie RNDr. Rastislava Krivoša-Belluša, PhD. prezidentkou SR (18. október 2021)

  Úspešných riešiteľov predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorí na medzinárodných olympiádach v roku 2021 vybojovali pre Slovensko cenné medaily 18. 10. 2021 prijala v Prezidentskom paláci prezidentka Slovenskej republiky Zuzana…

 • Memorandum o porozumení Tachyum

  V pondelok 11. októbra 2021 podpísali Memorandum rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a CEO spoločnosti Tachyum s.r.o., Ing. Radoslav Danilák, PhD. Memorandum otvára pre UPJŠ cestu…

 • Špecializovaný seminár (21. október 2021)

  Dňa 21. októbra 2021 o 13:30 sa uskutočnia ďalšie stretnutia výskumných skupín v rámci Špecializovaného seminára. Ďalšie informácie sú dostupné na stránke seminára:

 • ERASMUS+ mobility (do 8. októbra 2021)

  Do 8. októbra 2021 prebieha druhé kolo výzvy na študentské mobility ERASMUS+ štúdium a stáž na ak. rok 2021/2022. Viac informácií: https://ics.upjs.sk/~antoni/vyzva_erasmus.pdf Pre záujemcov pošleme podrobnejšie informácie. Kontakt na koordinátora Erasmus+…

 • Programátorská súťaž v rámci Študentskej vedeckej konferencie (21. apríl 2021)

  Dňa 21. apríla 2021 o 14:00 sa uskutoční v rámci Študentskej vedeckej konferencie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach aj Programátorská súťaž. Informácie o súťaži sú dostupné na adrese: https://palma.strom.sk/SVK2021/