Uncategorized


 • Programátorská súťaž v rámci Študentskej vedeckej konferencie (21. apríl 2021)

  Dňa 21. apríla 2021 o 14:00 sa uskutoční v rámci Študentskej vedeckej konferencie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach aj Programátorská súťaž. Informácie o súťaži sú dostupné na adrese: https://palma.strom.sk/SVK2021/

 • PALMA 2. kolo (20. apríl 2021)

  Dňa 20. apríla 2021 sa uskutoční druhé kolo súťaže PALMA. Viac informácií: https://palma.strom.sk/19D2/

 • Špecializovaný seminár k záverečným prácam (8. apríl 2021)

  Dňa 25. februára 2021 o 13:30 sa v prostredí MS Teams uskutoční ďalšie stretnutie Špecializovaného seminára k záverečným prácam. Ďalšie informácie sú dostupné na stránke seminára:

 • Podpísanie zmluvy o spolupráci s firmou instyle.ai

  V novembri 2020 podpísal Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Zmluvu o spolupráci s firmou instyle.ai.  

 • Podpísanie memoranda o spolupráci s firmou LYNX

  Dňa 16. októbra 2020 podpísal Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Memorandum o spolupráci s firmou LYNX. Na základe tohto dokumentu sa spoločnosť LYNX zaviazala k prehlbovaniu vzťahov, vzájomnej…

 • Hack Košice (28.-29. marec 2020)

  Nenechajte si ujsť šancu zúčastniť sa Hack Kosice, svetového podujatia pre 250 inovátorov a programátorov, 28.-29. marca 2020 v Košiciach. Prihlás sa čím skôr na https://hackkosice.com

 • Uplatnenie absolventov vysokých škôl

  Projekt „Uplatnenie – po stopách absolventov“ zverejnil na svojej stránke možnosť porovnať  uplatnenie absolventov vysokých škôl končiacich v roku 2018. stránka projektu

 • 2. kolo online súťaže PALMA junior (5. február 2020)

  Dňa 5. februára 2020 sa v čase 14:00-16:30  bude konať 2. kolo online programátorskej súťaže PALMA junior, viac informácií o pravidlách a priebehu súťaže môžete nájsť na stránke: https://di.ics.upjs.sk/palmaj/

 • Deň otvorených dverí PF UPJŠ (6. február 2020)

  6. februára 2020 organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ Deň otvorených dverí 2020. Pre záujemcov je pripravený bohatý program. Všetci záujemcovia budú mať možnosť spoznať prostredie fakulty, vyučujúcich, súčasných aj bývalých študentov, ale predovšetkým dozvedieť sa viac o študijných programoch, ktoré fakulta…