Špecializovaný seminár k záverečným prácam (8. apríl 2021)

Dňa 25. februára 2021 o 13:30 sa v prostredí MS Teams uskutoční ďalšie stretnutie Špecializovaného seminára k záverečným prácam. Ďalšie informácie sú dostupné na stránke seminára: