Špecializovaný seminár

Letný semester 2021/2022: Aktuálne informácie o priebehu seminára v letnom semestri 2021/2022 je možné nájsť na novej stránke predmetu: https://ics.science.upjs.sk/spec-sem/  Zimný semester 2021/2022  (pod tabuľkou aktuálneho semestra je prehľad tém … Čítať ďalej Špecializovaný seminár