Podpísanie zmluvy o spolupráci s firmou instyle.ai

V novembri 2020 podpísal Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Zmluvu o spolupráci s firmou instyle.ai.