ERASMUS+ mobility (do 8. októbra 2021)

Do 8. októbra 2021 prebieha druhé kolo výzvy na študentské mobility ERASMUS+ štúdium a stáž na ak. rok 2021/2022.

Viac informácií:

https://ics.upjs.sk/~antoni/vyzva_erasmus.pdf

Pre záujemcov pošleme podrobnejšie informácie.

Kontakt na koordinátora Erasmus+ na Ústave informatiky:

doc. RNDr. Csaba Török, CSc – csaba.torok@upjs.sk.