Podpísanie memoranda o spolupráci s firmou LYNX

Dňa 16. októbra 2020 podpísal Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Memorandum o spolupráci s firmou LYNX.

Na základe tohto dokumentu sa spoločnosť LYNX zaviazala k prehlbovaniu vzťahov, vzájomnej podpore a spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach. V rámci spolupráce sa bude spoločnosť LYNX venovať spolu so študentmi viacerým podporným činnostiam. Hlavnými piliermi budú odborné prednášky pod záštitou spoločnosti LYNX, ale je možná aj účasť študentov v programe „LYNX podporuje talenty“. Tento program vyhľadáva mladých ľudí s pridanou hodnotou a snaží sa ich prínos oceniť.