Nový predmet Kreativita, zodpovednosť a podnikanie (24. október 2021)

Ústav informatiky sa zapojil do medzinárodného projektu „InnoChange:
Driving Change and Capacity Building Towards Innovative, Entrepreneurial
Universities“ [https://innochangeproject.eu/]. Do projektu je zapojených
ďalších 5 partnerov z Maďarska, Rumunska, Veľkej Británie, Bulharska a
Estónska.

Jedným z cieľov je pilotná výučba predmetu „Kreativita, zodpovednosť a
podnikanie“, na našom ústave vytvoreného pod skratkou ÚINF/KZP/21.
Výučba u nás prebieha blokovo 5 piatkov (09:00-12:15) v slovenčine len
pre našich študentov. Nasledovať budú dve online stretnutia v rámci
všetkých univerzít v angličtine. Záujem študentov o tento predmet bol zo
všetkých fakúlt, celkovo si ho zapísalo 28 študentov. Výučbu organizujú
a zabezpečujú zamestnanci nášho ústavu – RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš,
PhD. a RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. a dve zamestnankyne UNIPOCu – Mgr.
Zuzana Kožárová, PhD. a Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

V druhej časti prvého stretnutia boli študenti rozdelení do skupín
naprieč fakultami, pričom v každej skupine bol aspoň jeden informatik
(ako najpočetnejšia skupina študentov), na druhom stretnutí prebehli
diskusie s hosťami z podnikateľského prostredia.