Nová publikácia v časopise Journal of the Acoustical Society of America (11. 10. 2023)

Docentka Gabriela Andrejková, docent Norbert Kopčo (obaja z Ústavu informatiky) a docentka Virginia Best (z Boston University) publikovali nový článok s názvom:

Timescales of adaptation to context in horizontal sound localization

v časopise Journal of the Acoustical Society of America.

Viac informácií je možné nájsť na stránke:
https://pubs.aip.org/asa/jasa/article-abstract/154/4/2191/2916048/Time-scales-of-adaptation-to-context-in-horizontal?redirectedFrom=fulltext