Programátorská súťaž ACM ICPC (registrácia do 19.10.2023)

Podarí sa zopakovať úspech z minulého roku, keď tím UPJŠ získal ocenenie „Majster  Slovenska“?
Aj tento rok je tu možnosť zapojiť sa do programátorskej súťaže ACM ICPC. Súťažia v nej trojčlenné tímy zložené z vysokoškolákov študujúcich na jednej univerzite na princípe rýchlostného programovania. Súťažný tím má vyriešiť čo najviac zo zadaných (približne 10) úloh, teda odovzdať funkčný kód programu v niektorom z jazykov C/C++/Java/Python za 5 hodín.
Školské kolo je aj v tomto roku (20.-21.10.2023 v miestnosti SA1C03) organizované spoločne v siedmich mestách na Slovensku a v Česku v rámci súťaže CTU OPEN 2023 https://contest.felk.cvut.cz/23prg/.
Najlepšie tímy postupujú na regionálne (stredoeurópske) kolo https://cerc.acm.si/, ktoré sa tohto roku uskutoční 8.-10. decembra 2023 v Ľubľane (Slovinsko).
Tímy je potrebné registrovať na registračnej stránke ACM ICPC https://icpc.global/regionals/finder/ctu-open-2023, najneskôr do 19.10.2023. Nesúťažne môžu riešiť aj tímy stredoškolákov.
Viac informácii aj s harmonogramom nájdete na stránke lokálneho kola súťaže https://ics.upjs.sk/acm/.