Katalóg možností pre študentské mobility (04.10.2023)

Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ pripravil katalóg možností pre študentské mobility, ktorý je dostupný na stránke:
V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na svojho Erasmus koordinátora:
doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
csaba.torok@upjs.sk
+421 55 234 2443
alebo na Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ.