Nové výzvy na študentské mobility

Dňa 17.9.2023 boli zverejnené výzvy na podávanie prihlášok na študentské mobility do programových krajín pre ak. rok 2023/2024:

  • 2. kolo výberových konaní na dlhodobé mobility – štúdium a stáž
  • nová výzva na krátkodobé mobility  ZIP, mobility doktorandov a novinka krátkodobé zmiešané mobility pre I. a II. stupeň štúdia

Viac informácií je možné nájsť aj na stránke:

https://www.upjs.sk/erasmus-vyzvy-2023-2024/

Výzvu je možné nájsť na stránke nášho referátu v aktualitách (SK/EN).