Programátorská súťaž v rámci ŠVK (27. apríl 2022)

27. apríla 2022 sa uskutoční Programátorská súťaž v rámci Študentskej vedeckej konferencie.

Viac informácií o možnosti zúčastniť sa nájdete na adrese: https://palma.strom.sk/SVK2022/