Prijatie RNDr. Rastislava Krivoša-Belluša, PhD. prezidentkou SR (18. október 2021)

Úspešných riešiteľov predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorí na medzinárodných olympiádach v roku 2021 vybojovali pre Slovensko cenné medaily 18. 10. 2021 prijala v Prezidentskom paláci prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Do Prezidentského paláca bol pozvaný aj náš zamestnanec, RNDr. Rastislava Krivoš-Belluš, PhD., ktorý pripravoval a viedol viaceré tímy a je podpredsedom slovenskej komisie olympiády v informatike.

Viac informácií:

https://ics.upjs.sk/~rkb/mpops/

https://www.facebook.com/pfupjs/photos/a.281459045315614/4155521737909306/