Tím z Ústavu informatiky víťazom Živých IT projektov 2023

Tím z Ústavu informatiky v zložení Ivanov Stanislav, Fetkovych Oleksandr, Kuchtová Martina, Džama Dominik, Kurimský František získal 1. miesto v Živých IT projektoch za projekt Application for identifying melanoma in images pod vedením spoločnosti Visma Labs.

Melanoma App ponúka domácu samodiagnostiku. Po nahratí obrázka sa v aplikácii zobrazí výsledok. Riešenie bolo konzultované s odborníkmi z oblasti medicíny a je postavené na metódach Deep Learning. Pre viac info pozri Video a PosterCenu GlobalLogic Slovakia odovzdal porotca Gabriel Grušovský.

Živé IT projekty sú jedinečným vzdelávacím projektom spolupráce univerzít s priemyselnou praxou pod záštitou Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE a združenia Košice IT Valley v rozsahu a forme, ktorá je na Slovensku neobvyklá.

V rámci Živých IT projektov študenti spolupracujú v 4-5 členných tímoch na reálnych IT projektoch po dobu 4 mesiacov (október-január) pod vedením expertov z praxe a univerzity. Výstupom projektov je zvyčajne softvérový prototyp (napr. informačný systém, webové sídlo, mobilná aplikácia, cloudová aplikácia, iot aplikácia, inteligentné rozhranie, elektronická služba). Zadávatelia projektov sú odborníci z praxe, ktorí sú zároveň vlastníci produktu v zmysle rámca SCRUM. Vyvrcholením Živých IT projektov je verejné finále, kde študenti prezentujú vytvorené riešenia pred publikom a porotou prostredníctvom prezentácie v trvaní 2,5 minúty a súťažia o vecné ceny.

Viac informácií o projekte:
https://kpi.fei.tuke.sk/sk/zive-it-projekty-2023-vyhercovia