Špecializovaný seminár k záverečným prácam (15. október 2020)

Program špecializovaného seminára