Finálové kolo súťaže PALMA Junior (17. jún 2020)

Dňa 17. 6. 2020 v čase 14:00-16:30 sa bude konať finálové 4. kolo online programátorskej súťaže PALMA junior.

Viac informácií:

https://di.ics.upjs.sk/palmaj/