Dňa 10. 3. 2020 v čase 9:00 – 12:30 sa organizuje Stretnutie Klubu učiteľov informatiky v učebni SA1C02 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Témou stretnutia je „Maturita z informatiky – tvorba zadaní“.

Ďalšie informácie nájdete v dokumente.