Stredoeurópske kolo CERC (28.november 2022)

V dňoch 25.-27.11.2022 sa na pôde Fakulty informatiky Univerzity v Ľubľane (Slovinsko) uskutočnilo regionálne – stredoeurópske kolo CERC súťaže ICPC (International Collegiate Programming Contest). Našu univerzitu reprezentoval jeden trojčlenný tím, ktorý v konkurencii 56 tímov z celkovo 7 krajín (Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko) získal ocenenie ako „Majster Slovenska“, keďže porazil zvyšné štyri tímy zo Slovenska (Bratislavy aj Žiliny).
Trojčlenný tím súťažiacich má za úlohu vyriešiť čo najviac správnych riešení z 12 zadaných úloh. Prvé dva tímy (z Poľska) úspešne vyriešili počas súťažných piatich hodín 10 úloh. Posledným piatim tímov sa nepodarilo vyriešiť ani jednu úlohu správne. Nášmu tímu v zložení Norbert Micheľ, Branislav Pastula a Matej Uhrin (študenti študijného programu ADUIb) sa podarilo vyriešiť 2 úlohy. Tento tím bol počas slávnostného vyhodnotenia spomenutý aj ako najvytrvalejší tím, keďže na úspešné vyriešenie úlohy E potreboval až 22 pokusov. Najlepšie tímy postupujú na celosvetové finále, ktoré je naplánované na budúci rok v Egypte. Tohto ročníka sa zo Slovenska zúčastnili iba tri univerzity, teda okrem našej univerzity STUBA a UNIZA. Zadania, vzorové riešenia aj štatistiky je možné nájsť na stránke súťaže CERC 2022 na testovači Putka.