Deň: 6. novembra 2020


  • Týždeň vedy a techniky (11. november 2020)

    Dňa 11. novembra 2020 sme zorganizovali v rámci Týždňa vedy a techniky workshop Analýza údajov od teórie k praxi, na ktorom sme prezentovali vybrané oblasti a témy nášho výskumu. Účastníkom…