Štúdium v rámci programu Erasmus+ (12. február 2023)

Vyhlásenie výberového konania na mobilitu
Študenti štúdium – stáž v rámci programu
Erasmus+ KA103 na akad.rok 2023/2024

Fakulta/Odbor: Ústav Informatiky, PF UPJŠ v Košiciach
Akademický rok: 2023/2024
Ústavný koordinátor: doc. RNDr. Csaba Török, CSc.

1. Vyhlásenie výberového konania

Ústav informatiky v rámci inštitucionálneho programu KA103/Erasmus+ vyhlasuje konkurz pre študentov a doktorandov na akademický rok 2023/2024.

2. Spôsob prihlásenia sa do výberového konania

A) Študenti a doktorandi na základe

– informačného online stretnutia v rámci predmetov
SZPb, PBS dňa 22.2.2023 o 14:25 v P01
SDI1a dňa 22.2.2023 o 15:00 v P11
– návštevy stránok
Erasmus+ PF UPJŠ
Erasmus+ UPJŠ
Výzva na mobility študentov a doktorandov UPJŠ PF v rámci programu KA103
– a získaných informácií po vyhľadávní vytypovaných univerzít (štúdium)
Partnerské univerzity KA103
či akceptačnémo listu (stáž)

do dňa 06.03.2023 informujú o svojom zámere ústavného ERASMUS koordinátora a do 08.03.2023 vyplnia prihlášku.

3. Podmienky a pravidlá výberu:

Aktivita na projektoch a seminároch, študijné výsledky.