Regionálne kolo First Lego League (1. február 2023)

Na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa pod záštitou dekana uskutoční regionálne kolo ďalšieho ročníka súťaže First Lego League určenej žiakom do 16 rokov. Do turnaja Challenge je prihlásených 10 tímov a na festival Explore 3 tímy. Modely misií sezóny 2022/23 SUPERPOWERED ako aj ceny už sú organizátormi z Ústavu informatiky poskladané, takže súťaž môže začať v stredu 1.2.2023 o 9:00 (viď podrobnejší harmonogram).

FIRST LEGO League približuje vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku (STEM) deťom a mládeži vo veku 4 – 16 rokov prostredníctvom zábavného a vzrušujúceho praktického vzdelávania. Každý rok ponúka účastníkom novú zaujímavú výzvu zameranú na konkrétnu spoločensky dôležitú tému. Témou aktuálneho ročníka pod názvom SUPERPOWERED je energia budúcnosti a všetko s ňou spojené.

Na festivale kategórie Explore (základy inžinierstva detí vo veku 6 až 10 rokov) tímy pred hodnotiteľmi a ďalším publikom prezentujú svoj tímový model a tímový poster – ukazujú čo všetko sa počas sezóny naučili, čo sa im podarilo vytvoriť a čo všetko pri tom zažili.

V turnaji kategórie Challenge (medzinárodná technologická súťaž pre študentov vo veku od 9 do 16 rokov) bude Súťaž robotov prebiehať v Prírodovedeckej študovni sv. Angely Merici, prezentácie pred porotou sa uskutočnia v Aule prof. J. Daniel-Szabóa. Celkové hodnotenie sa skladá zo štyroch rovnocenných častí – Robot Game, Návrh robota, Inovačný projekt a Základné hodnoty.


Mapa:

.