Informatický krúžok (2. november 2022)

Informatický krúžok každoročne na Ústave informatiky PF UPJŠ začína inštruktážou k úlohám domáceho kola Olympiády v informatike (OI). Tento rok sa stretneme prezenčne v stredy od 14:30 v miestnosti SJSP20 – 26.10.2022 k úlohám kategórie A, a o týždeň neskôr 02.11.2022 k úlohám kategórie B.
Tento krúžok je určený pre žiakov stredných škôl a 9. ročníka základnej školy so záujmom o účasť v informatických súťažiach (najmä) OI a PALMA, teda so zameraním na algoritmy a programovanie.