Programátorská súťaž ACM ICPC (registrácia do 27.10.2022)

Po dvoch COVID-ových zimných semestroch je tu opäť možnosť zapojiť sa do programátorskej súťaže ACM ICPC. Súťažia v nej trojčlenné tímy zložené z vysokoškolákov študujúcich na jednej univerzite na princípe rýchlostného programovania. Súťažný tím má vyriešiť čo najviac zo zadaných (približne 10) úloh, teda odovzdať funkčný kód programu v niektorom z jazykov C/C++/Java/Python za 5 hodín.

Školské kolo je aj v tomto roku (4.-5.11.2022 v miestnosti SA1C04) organizované spoločne v siedmich mestách na Slovensku a v Česku v rámci súťaže CTU OPEN 2022. Najlepšie tímy postupujú na regionálne (stredoeurópske) kolo, ktoré sa tohto roku uskutoční 25.-26. novembra 2022 v Ľubľane (Slovinsko).

Tímy je potrebné registrovať na registračnej stránke ACM ICPC, najneskôr do 27.10.2022. Nesúťažne môžu riešiť aj tímy stredoškolákov. Viac informácii aj s harmonogramom nájdete na stránke lokálneho kola súťaže.